Obecně prospěšná společnost SANREPO  vznikla dne 9. 8. 2012. Zaregistrována byla u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod IČ: 22796932.

Svoji činnost zahájila 1. března 2013 jako organizace, jež poskytuje pomoc dětem a mládeži v krizové situaci.

Jako první bylo založeno Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Hvězdička, které bylo do té doby součástí Dětského domova v Jablonném v Podještědí. Naše společnost tak reagovala na potřeby dětí, které se bez svého přičinění ocitly v náhlé životní, krizové situaci, kterou bez pomoci neumějí řešit.

Později byly zaregistrovány dvě sociální služby – služby odlehčující péče určené dětem z pěstounských rodin a dětem s postižením a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sanrepáček. V současnosti zůstala zaregistrována pouze sociální služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Tato služba je financována Libereckým krajem.

Všechny naše aktivity jsou propojeny základním poradenstvím a snahou poskytovat včasnou pomoc dětem a dospívajícím v obtížných životních situacích.

Mezi další aktivity, v rámci doplňkové činnosti, patří mimoškolní vzdělávání, příprava kurzů, organizování sportovních aktivit, lektorská činnost, ubytovací služby, pronájem a půjčování věcí movitých a další.

Zakladateli společnosti jsou Mgr. Jana Pittnerová a Mgr. Vlastimil Faltýnek.