Vzdělávání pěstounů z Jablonecka a blízkého okolí - 2016

Náhled obrázku události

11. 05. 2016

Již druhým rokem organizuje Sanrepo, o.p.s., v Jablonném v Podještědí vzdělávání pěstounů souběžně s programem pro děti pěstounů. Závěrečná část programu je vždy společná. Jarní setkání pěstounů z Jablonecka proběhla 4. dubna a 23. dubna 2016 v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Sanrepáček, které je také součástí naší společnosti.


Celkem 38 pěstounů a 30 dětí se ve dvou sobotách účastnily našeho dubnového programu. Téma komunikace, poradenství, výchova a vzdělávání dětí, padly na úrodnou půdu. Společné sdílení zkušeností a nácvik komunikace s dětmi v jednotlivých výchovných modelových situacích, je důležitou zpětnou vazbou nejen pro pěstouny, ale i naše lektory. Jednotlivě řešené výchovné situace a reakce pěstounů jsou reflektovány a zkoumány z různých úhlů pohledu. Skupina jako celek pak dospívá ke společnému řešení zadaného výchovného problému. Atmosféra důvěry a bezpečného zázemí je nedílnou součástí všech našich vzdělávacích seminářů pro pěstouny. Pro děti pěstounů jsou pořádány volnočasové programy, ke kterým se na závěr připojují i náhradní rodiče. Tentokrát jsme navštívili zázračnou Zdislavinu studánku pod Lemberkem.


Na podzim bude naše společnost organizovat další dva vzdělávací semináře a zajímavé programy pro děti pěstounů.


Zpět na přehled článků